ਮੱਕੜ ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ !

Kala Divas poster 13th July 2015.jpg

Tag Cloud

DHARAM

Meta