ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ “ਪੰਥ” ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ

ALL ARTICLES AND NEWS

Tag Cloud

DHARAM

Meta