ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਕਹਾ ਡੁਲਾਵਹਿ ਜੀਉ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਉ॥ 3॥

GURUPANTH.COM

ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਕਹਾ ਡੁਲਾਵਹਿ ਜੀਉ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਉ॥ 3॥

ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ

“ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਸਵਾਲ” ! “ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ” ਹੀ “ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨੀਂ ਆਉਂਦੇ” ; “ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ” ?

“ਸਿਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ” ਦਾ “ਦੂਜਾ ਭਾਗ” !

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਉੜਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ

ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਂਦੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਿੱਖੀ | ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀੳ | 11.11.2018 Dhadrianwale

QUESTIONS TO HARI SINGH RANDHAWA